NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 51

51
POWłOKA CyNKOWA W SPRAyU
QUALiTy REPAiR ziNC
Quality Repair zinc to wysokiej jakości powłoka cynkowa do uzupeł-
niania ubytków na powierzchniach galwanizowanych lub do zabez-
pieczania powierzchni metalowych przed korozją. jest stosowany
głównie w firmach zajmujących się obróbką metali wymagających
galwanicznej powłoki ochronnej na gotowych wyrobach. Kolor po-
włoki jest zbliżony do powierzchni cynkowanej.
iNformaCjE oGólNE
Quality zinc jest używany głównie do zabezpieczania powierzchni ocynkowanych po proce-
sie obróbki jak wiercenie, spawanie, frezowanie, cięcie itp.
Typowe miejsca zastosowania: zbiorniki wody i rury, ogrodzenia, sprzęt kolejowy, sprzęt
rolniczy, blacha, rury kanalizacyjne, urządzenia w pralniach i myjniach, zakładach przetwór-
stwa ropy naftowej, różne konstrukcje metalowe,konsole mocujące klimatyzatory, ławki,
części nadwozia, tłumiki samochodowe, itp.
Kolor
jasny szary
wytrzymałość temperaturowa
-35 ºC do +250 ºC
wodoodporność
dobra
chemoodporność
dobra (nie odporny na agresywne rozpuszczalniki)
wydajność 100ml/DIn50976
0,25-0,5m²
czas schnięcia- pyłosuchość
15 minut
Gotowość powłoki do nakładania lakieru
farbami w aerozolu po 1 h, inne farby po 24h
• Powłoka cynkowa jasna
• szybkoschnący
• dobrze lakierowalny
• ochrona przed korozja
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
• Oczyścić i w razie potrzeby zmatowić pokrywaną powierzchnie.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąc (1-2 min).
• Rozpylać ostrożnie aby nie dopuscic do powstania zlewów.
• Nakładac cienkimi warstwami.
• Pokryte produktem detale mogą być ponownie malowane po 15 minutach.
• Po użyciu przekręcić aerozol do góry dnem i pryskać przez 1-3 sekund, aby oczyścić
dysze natryskowe.
• Produkt może być usunięty z pomocą zmywacza do resztek uszczelnień Gasket Remover.
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
QUALiTy REPAiR ziNC
400ml
NBQ120040
S21
Surface Treatment
4742628000715
Produkty PomoCNiCzE
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
surfaCE trEatmENt
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...120
Powered by FlippingBook