NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 50

50
surfaCE trEatmENt
QUALiTy ziNC
FARBA CyNKOWA
Quality zinc to wysokiej jakości farba ochronna na bazie cynku, która
tworzy doskonałą ochronę przed korozją na powierzchniach metalo-
wych. Produkt ma dobre właściwości kryjące. jest stosowany głów-
nie w firmach zajmujących się obróbką metali, które muszą następnie
być dobrze zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.
iNformaCjE oGólNE
Quality zinc stosowany jest głównie do ochrony powierzchni wyrobów metalowych po obrób-
ce - wiercenie, frezowanie, cięcie itp.
Typowe obszary zastosowań: zbiorniki ciepłej wody i rury, ogrodzenia, sprzęt rolniczy, po-
krycia dachowe z blachy, rury kanalizacyjne, urządzenia w pralniach i myjniach, zakładach
przetwórstwa ropy naftowej, konstrukcjach metalowych, klimatyzatory, części nadwozia, tłu-
miki samochodowe, itp.
• Oczyścić i w razie potrzeby zmatowić pokrywaną powierzchnie.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąc (1-2 min).
• Rozpylać ostrożnie aby nie dopuscic do powstania zlewów.
• Nakładac na powierzchnię cienkimi warstwami.
• Pokryte detale mogą być ponownie malowane po 15 minutach.
• Po użyciu przekręcić aerozol do góry nogami i pryskać przez 1-3 sekund, aby oczyścić
dysze natryskowe.
• Produkt może być usunięty z pomocą zmywacza do resztek uszczelnień.
Kolor
ciemnoszary
wytrzymałość temperaturowa
-35 ºC do+250 ºC
wodoodporność
dobra
wytrzymałość chemiczna
dobre (nie są odporne na agresywne rozpuszczalniki)
wydajność 100ml/DIn50976
0,25-0,5m²
czas schnięcia - pyłosuchość
15 minut
Ponowne malowanie
farbami w aerozolu po 1 h, innymi po 24h
• Dobre właściwości kryjące
• Szybkoschnący
• długotrwały efekt
• do ponownego malowania
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
QUALiTy ziNC
400ml
NBQ110040
S20
Surface Treatment
4742628000197
Produkty PomoCNiCzE
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...120
Powered by FlippingBook