NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 17

17
NBQ AiR 2
SPRęŻONE POWiETRzE W AEROzOLU
NBQAir to sprężone powietrze w postaci aerozolu. Wysokie cisnienie
w opakowaniu i specjalna dysza dalekiego zasięgu umożliwia czysz-
czenie trudnodostępnych przestrzeni w układach elektronicznych i w
precyzyjnych mechanizmach. Odwracając produkt o 180 stopni (do
góry nogami) NBQ Air pełni funkcję zmrażacza. można wówczas wy-
korzystywać produkt do testowania czujników temperatury oraz do
montażu niewielkich łożysk.
iNformaCjE oGólNE
NBQ Air nadaje się usuwania brudu i kurzu w urządzeniach elektronicznych, mechanizmach
precyzyjnych i z delikatnych powierzchni. W przypadku użycia “do góry nogami” działa jako
zmrażacz - testowanie czujników temp., usuwanie z różnych powierzchni gumy do zucia,
ułatwia montaż małych łożysk itp.
• zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 ºC do + 40 ºC.
• Nie wstrząsać przed użyciem!!!
• Rozpylać produkt z odległości 25 cm - w razie potrzeby odległość ta może być mniejsza.
• Produkt może być stosowany jako sprężone powietrze tylko w pozycji stojącej -
po odwróceniu do góry dnem, działa jak zmrażacz.
UWAGA! ze względów bezpieczeństwa nie rozpylać na połączenia elektryczne pod
napięciem.
Baza
sprężone i zmrożone gazy
Kolor
przezroczysty
Zapach
bezzapachowy
ciśnienie
do 6 Bar
własności chłodzące
do -45 ºC
Gęstość
0,75g/ml
• wysokie ciśnienie do 6 Bar
• Łatwo usuwa zabrudzenia
• użyty “do góry nogami”
działa jako zmrażacz
• wygodny w użyciu
• wielofunkcyjny
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
NBQ AiR 2
400ml
NBQ463040
C54
Cleaning
4742628000913
ClEaNiNG
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...120
Powered by FlippingBook