NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 15

15
ClEaNiNG
mULTi CLEAN FOAm 2
WiELOFUNKCyjNA PiANKA dO CzySzCzENiA
multi Clean Foam 2 to środek doskonale nadający sie do czyszcze-
nia różnorodnych powierzchni z wielu zanieczyszczeń. Szybko dzia-
łająca, nie pozostawia sladów. Posiada świeży zapach. Usuwa także
kurz i brud z powierzchni porowatych. Substancje zawarte w produk-
cie pozwalają na czyszczenie sadzy, brudu, tłuszczu, oleju i resztek
organicznych, takich jak martwe owady i krew.
iNformaCjE oGólNE
multi Clean Foam 2 może być stosowany do czyszczenia szkła, luster, tworzyw sztucznych,
drewna, tekstyliów i powierzchni metalowych.
motoryzacja:
szyby, reflektory, lusterka, tekstylne pokrowce, powierzchnie i maty z tworzy-
wa sztucznego.
Przemysł:
szkło, lustra, metal, powierzchnie drewniane.
• zakres temperatury przechowywania, transportu i używania + 5 ºC do + 40 ºC.
• Przed użyciem wstrząsnąc.
• Nanosić na powierzchnię równomiernie z odl. 25 cm.
• Produkt może być rozpylany w pozycji pionowej lub odwrócony do góry nogami o 180 stopni.
• Odczekać ok 5 min i usunąć pianke z czyszczonej powierzchni ściereczką.
• W razie potrzeby czynności powtórzyć.
Baza
węglowodory alifatyczne
Kolor
biała piana
Zapach
cytrusowy
Gęstość
0,89 g/ml
• nadaje się do różnego rodzaju
powierzchni
• usuwa szybko zabrudzenia
• nie pozostawia śladów
• Swieży zapach
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
mULTi CLEAN FOAm 2
750ml
NBQ480075
C21
Cleaning
4742628000753
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...120
Powered by FlippingBook