NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 14

14
ClEaNiNG
PiANKA CzySzCząCA O SKUTECzNym dziAłANiU
mULTi CLEAN FOAm
multi Clean Foam to wielofunkcyjna pianka czyszcząca o szybkim i
skutecznym działaniu bazująca na wodzie, węglowodorach alifatycz-
nych i substancjach dodatkowych. dzięki wyjątkowemu składowi,
pianka multi Clean Foam nadaje się do czyszczenia wielu rożnych
powierzchni. Produkt również usuwa zanieczyszczenia i pyły z po-
wierzchni porowatych. Kombinacja składników preparatu umożliwia
skuteczne usuwanie sadzy, tłuszczów, olejów oraz resztek organicz-
nych, takich jak nieżywe owady czy krew. Produkt jest również w sta-
nie rozpuścić średnioobciążeniowe smary ogólnego przeznaczenia,
takie jak np. Sticky PTFE Lube.
iNformaCjE oGólNE
multi Clean Foam służy do czyszczenia powierzchni szklanych, lustrzanych, plastikowych,
drewnianych, tekstylnych i metalowych.
Przemysł samochodowy:
szkła, światła, lustra, siedzenia tekstylne, powierzchnie plasti-
kowe i maty.
Przemysł ogólny:
szkła, lustra, powierzchnie metalowe i drewniane.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać w pozycji pionowej lub odwróconej o 180 stopni.
• Pozostawić do odparowania, a następnie wyczyścić powierzchnię sprężonym powietrzem
lub szmatką.
• W razie potrzeby należy powtórzyć zabieg.
Baza
węglowodory alifatyczne
Kolor
biała piana
Zapach
o zapachu cytrusowym
Gęstość
0,89 g/ml
• wielofunkcyjna
• Do różnorodnych powierzchni
• Szybko usuwa zanieczyszczenia
• nie pozostawia śladów
• o świeżym zapachu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...120
Powered by FlippingBook