NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 18

18
ClEaNiNG
zmyWACz dO FARB i RESzTEK USzCzELNiEń
GASKET REmOVER
Gasket Remover to skuteczny i niespływający preparat do usuwa-
nia z powierzchni farb i różnego rodzaju uszczelniaczy. doskonale
usuwa z powierzchni metalowych, szkła i kompozytów: farby, lakiery,
produkty spalania. zastosowanie tego preparatu oszczędza czas i
zmniejsza potencjalne znaczne uszkodzenia mechaniczne.
Przed użyciem przetestować materiał bazowy co do tolerancji
produktu!
iNformaCjE oGólNE
• zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 °C do + 45 °C.
• Wstrząsnąć przed użyciem.
• Przed rozpyleniem produktu zabezpieczyć elementy sąsiadujące z powierzchnią czyszczoną.
• Nanieść na powierzchnię z odległości 20-30 cm i pozostawić na 15-30 minut.
• Usunąć pozostałości przy pomocy szmatki lub specjalnego narzędzia.
• Następnie oczyścić powierzchnie preparatem Break cleaner.
• jeśli detale będa magazynowane zabezpieczyć czyszczone powierzchnie preparatem metal Wax.
Baza
dimetoksyetan, alkohol
Kolor
biały
Zapach
charakterystyczny
Zakres temperatur
Gęstość
0,75 g/ml
• silne działanie
• nadaje się do czyszczenia
różnych metali
• nie spływa
• Łatwy w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
mETAL WAX 2
500ml
NBQ131050
S30
Surface Treatment
4742628000845
Gasket Remover nadaje się do czyszczenia głowic, cylindrów, pomp wodnych, skrzyń bie-
gów, gniazd zaworów, przewodów olejowych i innych powierzchni samochodowych lub prze-
mysłowych. Produkt również dobrze usuwa farby.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...120
Powered by FlippingBook