NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 20

20
HANd CLEANER STRONG
PASTA dO SiLNiE zABRUdzONyCH RąK
ClEaNiNG
Hand Cleaner Strong to preparat do usuwania z rak silnych zabru-
dzeń.zawiera mikrogranulki. zaprojektowana do trudnozmywalnych
zabrudzeń. Stosowany z powodzeniem w motoryzacji, pracach ma-
larskich, prace drukarskie itp. zawiera środki pielegnujace skórę dzię-
ki czemu nie istnieje ryzyko uszkodzenia naskórka podczas mycia.
iNformaCjE oGólNE
Garaże, warsztaty, lakiernie, drukarnie, przemysł gumowy i tworzyw sztucznych, zakłady
przetwórstwa żywic.
• zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 °C do + 45 °C.
• dla uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się nanieść produkt na suche ręce dobrze
pocierając następnie spłukać wodą.
• Produkt może być również stosowany do mycia pod bieżącą wodą.
• Po roztarciu na dłoniach pocierać dokładnie pod i wokół paznokci celem uzyskania najlep-
szego efektu.
• W przypadku trudniejszych i cięższych zanieczyszczeń można powtórzyc procedury, o ile
jest to konieczne.
• zalecana ilość produktu dla jednego mycia to 5g.
UWAGA - nie stosować na delikatna i skłonną do alergii skórę.
Konsystencja
żelopodobna
Kolor
żółty
Zapach
cytrynowy
współczynnik ph
8,7
Gęstość
• Pasta mycia rąk na bazie
rozpuszczalników
• Zawiera produkty do
pielęgnacji skóry
• cytrynowy zapach
• Zawiera mikrogranulki
ułatwiające czyszczenie
• nie zapycha kanalizacji
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
HANd CLEANER STRONG
4,5L
NBQ475045
C42
Cleaning
4742628001217
Produkty PomoCNiCzE
POmPKA z TW. SzT.
1
NBQ462504
Tools
4,5L WiESzAK NA ŚCiANę +
PLASTiKOWA POmPKA
1
NBQ462503
Tools
4,5L WiESzAK NA SCiANE +
mETALOWA POmPKA
1
NBQ462502
Tools
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...120
Powered by FlippingBook