NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 24

24
OCzySzCzONy OLEj SmARNy z dOdATKiEm TEFLONU
PTFE OiL
luBriCatioN
PTFE Oil to wysoko oczyszczony syntetyczny olej smarny. Produkt
charakteryzuje się znakomitą zdolnością do pełzania oraz szerokim
zakresem temperatur roboczych.
dzięki wyjątkowemu składowi, olej posiada niski opór wewnętrzny
oraz wysoką wytrzymałość na obciążenia (cząsteczki PTFE) również
w najbardziej ekstremalnych warunkach. Produkt jest bezpieczny dla
tworzyw sztucznych.
W porównaniu ze smarami Sticky PTFE Lube i PTFE Lube, olej
PTFE Oil charakteryzuje się znacznie wyższą zdolnością do pełzania
oraz szerszym zakresem temperatur roboczych. Szczególnie ważna
jest stabilność i niski opór wewnętrzny w temperaturach ujemnych.
Produkt wiąże pył i brud w minimalnym stopniu.
iNformaCjE oGólNE
PTFE Oil służy do smarowania zamków, powierzchni ślizgowych, drobnych mechanizmów,
linek, łożysk wrotek i zawiasów. miejsca te charakteryzują się mniejszym obciążeniem niż
zwykle, zapylonym środowiskiem oraz szerokim zakresem temperatur.
W wyjątkowych przypadkach nadaje się też do rozpuszczania rdzy.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy
oczyścić powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie
zamontować części.
Baza
proszek PTFE, oleje, przeciwutleniacze
Kolor
przeźroczysty, lekko żółtawy
odporność na temperaturę
od -55 ºC do +250 ºC
odporność na korozję
zadowalająca
wytrzymałość na obciążenia
średnia
odporność na wodę
zadowalająca
Gęstość
0,683 g/ml
• Znakomita zdolność do pełzania
• odporny na temperatury od
-55 ºc do +250 ºc
• niski opór wewnętrzny smaru
• nie przyciąga brudu
• wysoka wytrzymałość na
obciążenia
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
PTFE OiL
400ml
NBQ220040
L33
Lubrication
4742628001071
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...120
Powered by FlippingBook