NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 25

25
PTFE LUBE
SmAR PTFE
luBriCatioN
PTFE Lube to przeźroczysty smar ogólnego przeznaczenia charakte-
ryzujący się bardzo szerokim zakresem temperatur roboczych oraz za-
bezpieczający elementy przed korozją. Produkt zawiera cząsteczki teflo-
nu, co wydłuża interwały pomiędzy kolejnymi smarowaniami, ogranicza
tarcie i podnosi wytrzymałość na obciążenia. Produkt charakteryzuje się
dobrą zdolnością do pełzania oraz stabilnością na powierzchniach.
iNformaCjE oGólNE
PTFE Lube służy do smarowania zamków, powierzchni ślizgowych, ograniczników, za-
wiasów, zaworów i innych mechanizmów wytrzymałych na średnie obciążenia. miejsca te
charakteryzują się zwykle średnim lub niskim obciążeniem, dużymi wahaniami temperatur,
dostępem wilgoci oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
Produkt ten smaruje, chroni i zapobiega zakleszczeniu się oraz odprowadza ciepło z dala
od punktu smarnego.
Uwaga! Nie należy używać w bardzo drobnych mechanizmach!
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy
oczyścić powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie
zamontować części.
Baza
proszek PTFE, oleje, przeciwutleniacze
Kolor
lekko żółtawy
odporność na temperaturę
od -50 ºC do +250 ºC
odporność na korozję
wysoka
wytrzymałość na obciążenia
średnia
odporność na wodę
wysoka
Gęstość
0,676 g/ml
• skuteczny smar ogólnego
przeznaczenia
• ogranicza tarcie
• Posiada dobre właściwości
penetrujące
• tworzy powłokę ochronną
• odporny na temperatury od
-50 ºc do +250 ºc
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
PTFE LUBE
500ml
NBQ202050
L32
Lubrication
4742628000739
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...120
Powered by FlippingBook