NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 49

49
surfaCE trEatmENt
1-K PRimER
POdKłAd LAKiERNiCzy
1K Primer to podkład lakierniczy w sprayu. może być stosowany jako
“wypełniacz” szczelin lub jako farba podkładowa. Nakładany cienko-
warstwowo zatem doskonale wygładza nawet najmniejsze pory na
malowanej powierzchni. łatwy do szlifowania, kompatybilny z więk-
szością produkowanych lakierów włącznie z wodorozcieńczalnymi.
ze względu na jego dobre właściwości wiązania, może być stosowa-
ny do powlekania blachy aluminiowej i blachy ocynkowanej.
iNformaCjE oGólNE
1K Primer jest stosowany głównie do przygotowania powierzchni pod lakierowanie. Produkt
może być również stosowany jako powłoka nawierzchniowa.
Główne obszary zastosowania: Karoserie samochodowe, jako farba podkładowa i na-
wierzchniowa.
Kolor
szary
temperatura uzytkowania
+5 ºC do +25 ºC
wodoodporność
dobra
chemoodporność
dobra z wyjątkiem agresywnych rozpuszczalników i kwasów
czas schnięcia
około 20 minut
Gotowość powłoki do malowania
po 30 minutach
• Dobre właściwości adhezyjne
• Łatwość nakładania
• dobre własciwości wypełniające
• Elementy pokryte produktem
można spawać
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
• Oczyścić i jeśli to konieczne zmatowić powierzchnię przed malowaniem.
• Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć (1-2 min).
• Nanosić produkt cienkowarstwowo aby zapobiec powstaniu zlewów.
• jeśli stosowany jest jako podkład cienkowarstwowy ponownie można pokrywac farbą po
15 minutach.
• jeśli jako pokrycie nawierzchniowe po 30-60 min nadaje się do połozenia kolejnej warstwy.
• Po zakończeniu pracy odwrócić do góry dnem i pryskać przez ok 3s celem oczyszczenia
dyszy wylotowej.
• W razie potrzeby można usunąć z powierzchni przy pomocy zmywacza do resztek
uszczelnień Gasket Remover.
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
1K PRimER
400ml
NBQ121040
S14
Surface Treatment
4742628001224
Produkty PomoCNiCzE
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...120
Powered by FlippingBook