NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 45

45
luBriCatioN
SmAR SiLiKONOWy dLA PRzEmySłU SPOŻyWCzEGO
SiLiCON LUBE NSF
Silicon Lube NSF to czysty olej silikonowy do smarowania urządzeń
stosowanych w przemyśle spożywczym (posiada stosowny certy-
fikat). Główne składniki smaru to olej silikonowy o niskiej lepkości
dodatki i rozpuszczalniki. dzięki temu charakteryzuje się dużą wy-
trzymałością na obciążenia, szerokim zakresem temperatury pracy i
zabezpiecza również przed promieniami UV. Tworzy grubą powłokę
na smarowanych detalach. Nie wpływa negatywnie na środowisko.
Uwaga, ze wzgledu na dużą lepkość przyciąga kurz i pył.
iNformaCjE oGólNE
Silicon Lube NSF nadaje się do smarowania różnych powierzchni metalowych, gumowych,
z tworzyw sztucznych i kompozytów w przemyśle spożywczym, przemyśle i motoryzacji.
inne obszary zastosowania to powierzchnie ślizgowe, ostrza tnące, formy wtryskowe, otwar-
te mało obciążone przekładnie, uszczelki, gumowe złączki, opony. Wspomniane obszary
zastosowania charakteryzują się zwykle trudnymi warunkami dla pracy wszelkiego rodzaju
mechanizmów - wys. temp., duza wilgoć.
Baza
olej silikonowy, dodatki
Kolor
przezroczysty
Zapach
charkterystyczny
odporność na wodę
bardzo dobra
wytrzymałość temperaturowa
-50 ºC do +250 ºC
wytrzymałość na obciążenia
bardzo dobra
Gęstość
0,778g/ml
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
SiLiCON LUBE NSF
400ml
NBQ221040
L92
Food industry
4742628001255
• Psiada certyfikat nSF
• wysoka odporność na wodę
• odporny na wysokie temperatury
• długotrwałe działanie
• zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 ºC do + 40 ºC.
• Przed użyciem wstrząsnąć.
• Upewnij się że powierzchnie smarowane są czyste, jeśli to konieczne użyj Break Clean.
• Używaj w pozycji pionowej, po naniesieniu odczekać aż odparują rozpuszczalniki.
• Nadmiar smaru usunąć szmatką.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...120
Powered by FlippingBook