NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 48

48
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
NBQ PAiNT BiAły mAT
400ml
NBQ115040
S10
Surface Treatment
4742628000807
NBQ PAiNT ALUmiNiUm
400ml
NBQ116040
S10
Surface Treatment
4742628000807
NBQ PAiNT CzARNy mAT
400ml
NBQ113040
S10
Surface Treatment
4742628000807
NBQ PAiNT CzARNy mAT
500ml
NBQ113050
S11
Surface Treatment
4742628001231
NBQ PAiNT CzARNy POłySK
400ml
NBQ114040
S10
Surface Treatment
4742628000807
NBQ PAiNT CzARNy POłySK
500ml
NBQ114050
S11
Surface Treatment
4742628001248
Produkty PomoCNiCzE
GASKET REmOVER
400ml
NBQ465040
C34
Cleaning
4742628001040
FARBy W AEROzOLU
NBQ PAiNT
surfaCE trEatmENt
kolor Produktu
oKreśLony jeSt PrZeZ KoLor naKrĘtKI!
NBQ Paint to alkidowe farby przeznaczone do szybkiego malowania
różnych przedmiotów i materiałów. do stosowania we wnętrzach i
na zewnątrz. Produkt schnie bardzo szybko i ma dobre właściwo-
ści kryjące. zaleca się lakierowanie pokrytych farbą powierzchni aby
osiągnąć lepszą odporność na zużycie.
iNformaCjE oGólNE
• Oczyścić i w razie potrzeby zmatowić pokrywaną powierzchnię.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąc (1-2 min).
• Rozpylać ostrożnie aby nie dopuscic do powstania zlewów.
• Farby nakładać na powierzchnię cienkimi warstwami.
• Pokryte detale mogą być ponownie malowane po 15 minutach.
• Po użyciu przekręcić aerozol do góry nogami i pryskać przez 1-3 sekund, aby oczyścić
dysze natryskowe.
• Produkt może być usunięty z pomocą zmywacza do resztek uszczelnień.
Baza
izomery ksylenu
Kolor
w zależności od koloru zakrętki
wytrzymałość temperaturowa
nie wytrzymuje wysokich temperatur
odporność na wode
dobra po wyschnięciu
chemoodporność
słaba
wydajność 100 ml
0,25-0,5m²
czas schniecia - pyłosuchość
ok 5-10 minut
Ponowne malowanie
po 15 minutach
• Dobre własności kryjace
• odporne na warunki
atmosferyczne
• Szybkoschnący
• Długotrwały efekt
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
NBQ Paint nadaje się do malowania różnych materiałów: drewna, plastiku, metalu, kamienia,
szkła, betonu, itp.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...120
Powered by FlippingBook