NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 27

27
luBriCatioN
SUCHy SmAR PTFE
dRy PTFE
dRy PTFE to sucha substancja smarna. ze względu na specjalny
skład, produkt szybko wysycha, wytrzymuje ekstremalne obciążenia i
wysokie temperatury. minimalizuje tarcie między materiałami. dosko-
nale nadaje się do stosowania na powierzchniach metalowych, tworzy-
wie szt. oraz gumie. znajduje zastosowanie do smarowania prowadnic
siedzeń samochodowych, rowków do uszczelek okiennych i drzi.
iNformaCjE oGólNE
dRy PTFE jest doskonały do smarowania metalu, tworzyw szt. i gumy.
motoryzacja:
prowadnice szyb, siedzeń, szyberdachów, pasy bezpieczeństwa, elininuje
skrzypienie elementów plastikowych np.kokpitu.
Przemysł:
prowadnice maszyn i pił wykorzystywanych w przemyśle celulozowym i drzewnym.
• zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 °C do + 45 °C.
• Wstrząsnąć przed użyciem.
• Upewnij się, że przed nanoszeniem środka że powierzchnia jest czysta.
• jeśli to konieczne oczyścić za pomocą Brake Clean.
• Nanieść równomiernie z odległości 25cm.
• Produkt może być rozpylany tylko w pozycji pionowej.
• Przed montażem części odczekać aż odparują rozpuszczalniki.
Baza
PTFE
Dodatki
dodatki EP oraz dodatki wiążące
colour
przezroczysty/lekko biały
Zakres temperatur
-40 °C to + 290 °C
odporność na korozję
niska
Gęstość
0,96g/ml
• wysoka odporność
na obciążenia
• wytrzymuje temperatury
od -40 °c do + 290 °c
• zmniejsza tarcie
• szybko wysycha
• Bezpieczne do tworzyw
sztucznych i gumy
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
STiCKy PTFE LUBE
400ml
NBQ224040
L35
Lubrication
4742628001576
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...120
Powered by FlippingBook