NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 26

26
SmAR PTFE O WySOKiEj WyTRzymAłOŚCi NA OBCiąŻENiA
STiCKy PTFE LUBE
Sticky PTFE Lube to substancja smarna wytrzymała na duże obcią-
żenia i szeroki zakres temperatur. Produkt zawiera cząsteczki teflonu,
co wydłuża interwały pomiędzy kolejnymi smarowaniami, ogranicza
tarcie i podnosi wytrzymałość na obciążenia. Produkt charakteryzuje
się znakomitą zdolnością do pełzania i stabilnością na powierzch-
niach oraz wysoką odpornością na korozję.
iNformaCjE oGólNE
luBriCatioN
Sticky PTFE Lube służy do smarowania łańcuchów, linek, przekładni zębatych, szyn, zawiasów, ogra-
niczników, łożysk i podnośników śrubowych. miejsca te charakteryzują się zwykle dużym obciążeniem,
wysoką temperaturą, dostępem wilgoci oraz ciężkimi warunkami atmosferycznymi.
Produkt ten smaruje, chroni i zapobiega zakleszczeniu się oraz odprowadza ciepło z dala od punktu smarnego.
uwaga!
Nie używać w bardzo drobnych mechanizmach oraz zespołach o dużej zawartości pyłu!
Nie należy używać do smarowania szybkich łańcuchów (np. motocykli, gokartów itp.)!
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy oczyścić
powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie
zamontować części.
Baza
proszek PTFE, oleje, przeciwutleniacze, dodatki
Kolor
lekko żółtawy
odporność na temperaturę
od -40 ºC do +200 ºC
odporność na korozję
barzo wysoka (ASTm d665)
wytrzymałość na obciążenia
(Shell 4-Ball Welding diN51350 - 1500rpm)
wytrzymałość robocza: 2200 N, odporność na zakleszczenie się: 2300 N
odporność na wodę
bardzo wysoka
Gęstość
0,677g/ml
• wysoka wytrzymałość na
obciążenia
• odporny na temperatury od
-40 ºc do +200 ºc
• Znakomita zdolność do
pełzania i stabilność na
powierzchniach
• wysoka odporność na korozję
• wydłuża interwały pomiędzy
kolejnymi smarowaniami
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
STiCKy PTFE LUBE
400ml
NBQ203040
L36
Lubrication
4742628000166
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...120
Powered by FlippingBook