NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 28

28
RUST LOOSE
OdRdzEWiACz
luBriCatioN
Rust Loose to odrdzewiacz o szybkim i skutecznym działaniu bazu-
jący na oleju i rozpuszczalnikach. Produkt ten świetnie nadaje się
do rozluźniania zardzewiałych i zapieczonych połączeń oraz również
do późniejszego montażu części. Wysoka zawartość oleju zapewnia
ochronę i smarowanie elementów oraz ułatwia ich późniejsze roz-
luźnianie. Produkt nie uszkadza gumy, tworzyw sztucznych ani po-
wierzchni malowanych.
W porównaniu z odrdzewiaczem Rust Loose Graphite, produkt Rust
Loose charakteryzuje się niższą zdolnością do pełzania, lecz dzięki
dużej zawartości oleju produkt ten świetnie nadaje się do długotrwa-
łego rozluźniania grubej warstwy rdzy.
Nie wysycha.
iNformaCjE oGólNE
Rust Loose służy do rozluźniania, demontażu i montażu zardzewiałych/zapieczonych śrub,
śrub dwustronnych, nakrętek, cylindrów i wałów.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy
oczyścić powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie
zamontować części.
Baza
wodorowęglany i oleje
Kolor
lekko brunatny
odporność na temperaturę
od -40 ºC do +45 ºC
odporność na korozję
niska
wytrzymałość na obciążenia
nie zmierzono
odporność na wodę
niska
Gęstość
0,78 g/ml
• Posiada dobre właściwości
penetrujące
• Szybko rozpuszcza rdzę
• Posiada dobre właściwości
smarujące
• nie wysycha
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
RUST LOOSE
500ml
NBQ207050
L20
Lubrication
4742628000654
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...120
Powered by FlippingBook