NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 29

29
luBriCatioN
OdRdzEWiACz z GRAFiTEm
RUST LOOSE GRAPHiTE
Rust Loose Graphite to odrdzewiacz o bardzo skutecznym działaniu
bazujący na rozpuszczalnikach, oczyszczonych olejach i proszku gra-
fitowym. Produkt charakteryzuje się wyjątkową zdolnością do pełza-
nia oraz znakomitymi właściwościami penetrującymi i rozluźniającymi
rdzę. Wysoka zawartość proszku grafitowego zapewnia smarowanie
elementów również w ekstremalnych warunkach. Produkt nie uszka-
dza gumy, tworzyw sztucznych ani powierzchni malowanych (!).
Rust Loose Graphite charakteryzuje się znacznie lepszą zdolnością do
pełzania niż Rust Loose, ale produkt ten nie nadaje się do długotrwa-
łego rozluźniania rdzy, gdyż ma tendencję do wysychania z powodu
niskiej zawartości oleju.
iNformaCjE oGólNE
Rust Loose Graphite służy do demontażu świec żarowych rozruchowych, dysz rozpy-
lających, układów wylotowych, śrub, nakrętek oraz innych mechanizmów precyzyjnych.
Nie nadaje się szczególnie do długotrwałego rozluźniania grubej warstwy rdzy!
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy
oczyścić powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie
zamontować części.
Baza
rozpuszczalniki, oczyszczone oleje, proszek grafitowy
Kolor
ciemnoszary
odporność na temperaturę
od -40 ºC do +45 ºC
odporność na korozję
bardzo niska
wytrzymałość na obciążenia
nie zmierzono
odporność na wodę
bardzo niska
Gęstość
0,78 g/ml
• Posiada znakomite właściwości
penetrujące
• Szybko rozpuszcza rdzę
• Duża zdolność do pełzania
• o wysokiej zawartości grafitu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
RUST LOOSE GRAPHiTE
400ml
NBQ205040
L24
Lubrication
4742628000159
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...120
Powered by FlippingBook