NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 40

40
lubrication
Chain & Cable Grease
Smar do łańcuchów i lin
Chain & Cable Grease to silnie penetrujący smar z kompleksem litowym. Ze względu na
wysokie stężenie MoS2, wyrób ma bardzo dobrą odporność na wysokie obciążenia i tempe-
ratury (okresowo do + 450 ºC).
Informacje ogólne
Chain & Cable Grease jest przeznaczony do smarowania i montażu łańcuchów, lin, skrzyń
biegów, prowadnic i powierzchni cylindrycznych.
• Zakres temperatury przechowywania, transportu i uzytkowania + 5 °C do + 45 °C.
• Przed użyciem wstrząsnąc.
• Upewnij sie że powierzchnia która ma być smarowana jest czysta.
• W razie potrzeby zmyć przy pomocy Brake Clean.
• Nanieść równomiernie z odległości ok 25 cm.
• Produkt może być rozpylany w pozycji pionowej.
• Przed zmontowaniem detali odczekać do odparowania rozpuszczalników.
Baza
kompleks litowy, olej mineralny, MOS2
Kolor
ciemnoszary
Zapach
charakterystyczny
Klasa NLGI- współcz. Konsystencji
1
Rezystancja obciążenia
295kg
Test 4-kulowy (IP 239)
bardzo dobra
Odporność 1h/400N
0,8mm
Odporność na wypłukiwanie
bardzo dobra
Odporność na temperaturę
-30 to +160 °C (krótkookresowo +450 °C)
Gęstość
0,611g/ml
• dobrze penetruje
• wysoka przyczepność i
odporność na wypłukiwanie
• Odporność na temperatury
od -30 °C do + 160 °C
• Wytrzymuje duże obciążenia
• Wysoka odporność na korozję
Informacje techniczne
Zastosowania
Stosowanie
Produkt i akcesoria
Produkt
Opakowanie
Kod
Kod krótki
Grupa produktowa
Kod EAN
Chain & Cable Grease
500ml
NBQ230050
L87
Lubrication
4742628001569
Produkty pomocnicze
Brake Clean
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...120
Powered by FlippingBook