NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 43

43
luBriCatioN
BLUE GREASE 2
SmAR z KOmPLEKSEm LiTU
Blue Grease 2 to smar na bazie litu do zastosowań w ekstremal-
nych warunkach (450 kg). Wysokiej jakości smar bazowy oraz do-
datki EP gwarantują mechaniczną stabilność produktu pod stałym,
duzym obciążeniem oraz szeroki zakres temperatur pracy (-25 ºC do
+165 ºC).dzięki specjalnej formule Blue Grease 2 dobrze przylega
do smarowanych powierzchni, doskonale zabezpiecza powierzchnie
przed korozja i utlenianiem. Charakteryzuje sie długotrwałym efek-
tem absorbcji wilgoci.
iNformaCjE oGólNE
Blue Grease 2 nadaje się do smarowania przegubów współbieznych, przekładni, punk-
tów smarnych, łożysk.motoryzacja:łożyska kół, przeguby homokinetyczne, przeguby wału
napędowego, śruby podnośników,haki holownicze. Przemysł i maszyny ciężkie: łożyska,
przeguby wrzecion, liny, prowadnice,przekładnie zębate. Wszystkie w/wym zastosowania
charakteryzują sie ekstremalnym obciążeniem, tarciem, wahaniami temperatury,agresyw-
nym środowiskiem.
• zakres temperatur transportu,magazynowania, użytkowania (+5 ºC do +45 ºC).
• Upewnij sie że smarowane detale są oczyszczone z pyłu, brudu, wolne od wilgoci.
• jeśli zachodzi potrzeba użyj Break Clean do usunięcia zanieczyszczeń.
• Usuń z kardridża zakrętkę i umieść go w smarownicy.
• zaaplikuj środek w pukcie smarnym.
Baza
kompleks litowy, oleje mineralne, dodatki
Kolor
niebieski
wytrzymałość temperaturowa
-25 ºC do +165 ºC
temperatura kroplenia kompleksu litowego
minimum +250 ºC
test obciążeniowy 4 kulek (IP239)
450kg (obciążenie przy którym
nastepuje efekt zgrzewania 4400N)
odporność na korozję
Bardzo dobra
test na korozje miedzi (IP112)
przesuw
klasa nLGI
2
Gęstość
0,87g/m3
• Doskonała odporność na
obciążenia
• wytrzymałość temperaturowa
-25 °c do +165 °c
• Dobra ochrona przed korozją
i utlenianiem
• Doskonała stabilność
mechaniczna
• Dobre przyleganie
i absorpcja wody
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
BLUE GREASE 2
400g
NBQ225040
L90
Lubrication
4742628001613
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN STRONG 2
600ml
NBQ491060
C14
Cleaning
4742628007882
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...120
Powered by FlippingBook