NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 41

41
luBriCatioN
TiRE LUBE
iNFORmACjE OGóLNE
Tire Lube to smar opracowany do montażu opon sztywnych i nisko-
profilowych, który znacznie ułatwia również montaż tulei gumowych i
plastikowych oraz prowadzenie przewodów i węży przez różne wąskie
przejścia. Produkt może być używany wszędzie tam, gdzie wymagane
jest uzyskanie krótkoterminowej śliskości powierzchni ciernych w celu
montażu bądź demontażu. W temperaturze pokojowej produkt wysy-
cha po upływie 30 minut po rozpyleniu prawie całkowicie, co zapo-
biega późniejszemu przesuwaniu się zamontowanych części. Pokryte
produktem powierzchnie można malować po upływie 60 minut (!).
iNformaCjE oGólNE
Tire Lube to smar opracowany do montażu opon sztywnych i niskoprofilowych, który znacz-
nie ułatwia również montaż tulei gumowych i plastikowych oraz prowadzenie przewodów i
węży przez różne wąskie przejścia. Produkt może być używany wszędzie tam, gdzie wyma-
gane jest uzyskanie krótkoterminowej śliskości powierzchni ciernych w celu montażu bądź
demontażu.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy
powierzchnię oczyścić.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie
zamontować części.
Baza
oleje silikonowe i rozpuszczalniki
Kolor
biały
odporność na temperaturę
od +5 ºC do +45 ºC
wytrzymałość na obciążenia
wysoka
czas schnięcia
30 min wewnątrz budynków
Gęstość
0,878 g/ml
• Bardzo wysoka wytrzymałość
na obciążenia
• nadaje śliskość powierzchniom
ciernym
• Bezpieczny dla gumy i tworzyw
sztucznych
• wysycha całkowicie
• Łatwy w stosowaniu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
TiRE LUBE
400ml
NBQ206040
L50
Lubrication
4742628000173
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...120
Powered by FlippingBook