NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 42

42
PREPARAT dO OdmRAŻANiA i SmAROWANiA zAmKóW
NBQ LOCK OiL
NBQ Lock Oil to preparat na bazie oleju wzbogaconego w środek odmrażający do zabezpie-
czania zamków. Głównymi składnikami są rafinowane oleje, PTFE, i alkohol. dzięki uzyciu
tego produktu mamy zapewnione bezawaryjne działanie zamków w trudnych warunkach.
iNformaCjE oGólNE
NBQ Lock Oil stosuje się do odmrażania zamków, linek stalowych, rolek i innych mechani-
zmów precyzyjnych.
• zakres temperatur transportu, składowania i użytkowania + 5 ºC do + 40 ºC.
• Przed użyciem wstrząsnąć, jeśli to możliwe powierzchnie smarowane oczyścić.
• Włożyć dyszę preparatu do zamka i spryskać jego wnętrze.
• jeśli to konieczne powtórzyć procedurę.
UWAGA nie odporny na wysokie obciążenia!
Baza
oleje rafinowane, PTFE
Kolor
przezroczysty
Zapach
charakterystyczny
Zakres temperatur
-40 ºC do +120 ºC
odporność na obciążenia
niska
odporność na korozję
średnia
Gęstość
0,689g/ml
• odmraża i smaruje
• szybki efekt działania
• Smaruje częsci zamków
• Łatwy w użyciu
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
NBQ LOCK OiL
50ml
NBQ213005
L39
Lubrication
4742628001163
luBriCatioN
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...120
Powered by FlippingBook