NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 39

39
luBriCatioN
SUCHy SmAR mONTAŻOWy
dRy mOS2
dry mOS 2 jest pastą montażową do dużych obciążeń, która uła-
twia wprasowywanie i montaż detali. jej głównymi składnikami są
molibdenit i dodatki. ze względu na wyżej wymienione składniki po
wyschnięciu wytrzymuje ekstremalne obciążenia, szeroki zakres
temperatur, zmniejsza obciążenie powierzchni ciernych i dosko-
nale przylega do podłoża. Ponieważ produkt szybko wysycha, jest
to idealne rozwiązanie przy smarowaniu elementów w zapylonym
środowisku.
Wysuszony produkt można zmyć z powierzchni tylko specjalnymi
rozpuszczalnikami lub usunąć mechanicznie.
iNformaCjE oGólNE
Baza
molibden, dodatki
Kolor
ciemno szary
Zapach
charakterystyczny
wytrzymałość temperaturowa
-190 ºC up to +340 ºC
wytrzymałość na obciążenia
do 6900kg/cm²
odporność na korozję
niska
Gęstość
1g/ml
iNformaCjE tEChNiCzNE
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
dRy mOS2
400ml
NBQ209040
L80
Lubrication
4742628000777
• wytrzymuje duże obciążenia
• szybkoschnący
• wysoka przyczepność do
smarowanych powierzchni
• odporność temperaturowa
-190 ºc do + 340 ºc
dry mOS 2 Lube nadaje się do montażu i demontażu wałów, tulei i łożysk, oraz do smaro-
wania różnych powierzchni ślizgowych.
Te miejsca użytkowania charakteryzują się zwykle ekstremalnymi obciążeniami i wymaganą
precyzyją osadzenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem temperatury pracy. doskonale
sprawdza sie w miejscach narażonych na kurz lub brud.
zastosowaNia
• zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 °C do + 45 °C.
• Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
• Upewnij się że powierzchnia jest czysta.
• jeśli to konieczne oczyścić za pomocą Brake Clean.
• Nanieść równomiernie z odległości 25 cm.
• Produkt może być rozpylany tylko w pozycji pionowej.
• minimalny czas schnięcia przed montażem w temperaturze 20 °C wynosi 5 minut.
• jeśli to konieczne, wypolerować powierzchnię miękką szmatką przed montażem.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...120
Powered by FlippingBook