NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 33

33
BRAKE GREASE
SmAR z dOdATKiEm miEdzi
luBriCatioN
Brake Grease to smar z dodatkiem miedzi charakteryzujący się wyso-
ką odpornoscią na obciażenia i posiadającym bardzo wysoki zakres
temperatury pracy. Produkt doskonale przylega do smarowanych
powierzchni i jest odporny na warunki atmosferyczne - zabezpiecza
przed korozją. zawiera proszek miedziany który zwiększa odporność
na obciażenia i nadaje własciwości przeciwzapieczeniowe.
iNformaCjE oGólNE
motoryzacja:
zaciski hamulcowe,elementy podwozia, układy wydechowe, zaciski akumulatora.
Przemysł:
mocno obciążone prowadnice, wolnoobrotowe wały i łożyska.
UWAGA! nie stosować do smarowania elementów w zamknietych osłonach z gumy lub z
tw.szt. oraz w pobliżu czujników ABS!
• zakres temperatur przechowywania, transportu i użytkowania + 5 ºC do + 40 ºC.
• dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
• Upewnij się, przed naniesieniem smaru że powierzchnia jest czysta.
• jeśli to konieczne, oczyścić za pomocą Brake Clean.
• Nanieść równomiernie na detale z odległości 25 cm.
• Produkt używać tylko w pozycji pionowej.
• Przed zmontowaniem smarowanych elementów odczekać aż rozpuszczalnik odparuje.
Baza
proszek miedziany, oleje
Kolor
brązowy
Zapach
charakterystyczny
wodoodporność
wysoka
odporność na temperatury
-40 ºC do +1100 ºC
odporność na obciążenie
bardzo dobra
odporność na korozję
bardzo dobra
Gęstość
0,733g/ml
• Dobre własciwości smarne
• Zabezpiecza elementy
przed zapiekaniem
• wytrzymałość
temp. -40ºc do +1100ºc
• Doskonała przyczepność do
smarowanych elementów
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
BRAKE GREASE
400ml
NBQ210040
L42
Lubrication
4742628000104
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...120
Powered by FlippingBook