NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 31

31
luBriCatioN
mULTi Hi-TECH OiL
OCzySzCzONA SUBSTANCjA SmARNA PRzECiWWiLGOCiOWA
multi Hi-Tech Oil to oczyszczona substancja smarna przeciwwilgociowa skła-
dająca się z mieszaniny olejów, przeciwutleniaczy i rozpuszczalnika.
Produkt chroni przewody i wtyczki elektryczne przed wilgocią oraz stanowi opór
przed działaniem już istniejącej wilgoci – nie miesza się z wodą.
Produkt skutecznie rozluźnia zardzewiałe i zapieczone połączenia. multi Hi-
-Tech Oil posiada właściwości oczyszczające, zabezpieczające, smarujące,
rozluźniające rdzę i przeciwwilgociowe.
iNformaCjE oGólNE
multi Hi-Tech Oil służy do stosowania w następującym zakresie: konserwacja elementów elektrycznych,
takich jak: wtyczki, kable wysokonapięciowe, czujniki, cewki zapłonowe oraz konserwacja części mecha-
nicznych, takich jak: śruby, nakrętki, zamki, zawiasy, szyny i kołki.
dzięki dobrym właściwościom oczyszczającym produkt ten nadaje się też do usuwania plam smoły, trud-
no usuwalnych smarów i olejów.
Uwaga! Nie należy używać w mechanizmach średnio i wysoko obciążonych oraz w miejscach narażo-
nych na obfity dostęp wody.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy oczyścić po-
wierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie zamontować części.
Baza
mieszanina olejów, przeciwutleniacze, rozpuszczalnik
Kolor
lekko żółtawy
Zapach
charakterystyczny
odporność na temperaturę
od -50 ºC do +90 ºC
odporność na korozję
niska
wytrzymałość na obciążenia
niska
odporność na wodę
nie miesza się
Gęstość
0,77 g/ml
• chroni przed wilgocią
• Posiada dobre właściwości
rozluźniania rdzy
• tworzy powłokę ochronną
• Posiada dobre właściwości
penetrujące
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
mULTi Hi-TECH OiL
400ml
NBQ201040
L30
Lubrication
4742628000128
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...120
Powered by FlippingBook