NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 34

34
SmAR CERAmiCzNy
ANTi SEizE CERAmiC
luBriCatioN
Anti Seize Ceramic to wysokiej jakości smar montażowy bazujący na komplek-
sowym smarze wapniowym, drobnym proszku ceramicznym oraz dodatkach. Pro-
dukt zapewnia dobre smarowanie w szerokim zakresie temperatur, stanowi wysoką
ochronę przed korozją, posiada wysoką odporność na działanie wody i chemikalii
oraz charakteryzuje się dobrą przyczepnością do większości metali.
Proszek ceramiczny to materiał charakteryzujący się bardzo wysoką odpornością
na temperaturę oraz dużą przewodnością ciepła. Anti Seize Ceramic nadaje się do
stosowania wszędzie tam, gdzie zwykle stosuje się smary miedziane, aluminiowe
lub ceramiczne. Te miejsca zastosowania charakteryzują się: dużym obciążeniem,
wysoką temperaturą, dostępem wody/wody słonej, kontaktem z kwasami żrącymi.
Produkt ten smaruje, chroni i zapobiega zakleszczeniu się oraz odprowadza
ciepło z dala od punktu smarnego.
iNformaCjE oGólNE
Przemysł samochodowy:
hamulce ABS, zawieszenie, układy dolotowe i wylotowe, świece
zapłonowe, zaciski akumulatora, łożyska kół itp.
Przemysł ogólny:
zawiasy, rolki sterujące, wały, pasowania wtłaczane, połączenia śrubo-
we, turbiny itp.
• dobrze wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste.
W razie potrzeby należy oczyścić powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić produkt równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie
zamontować części.
Baza
kompleks wapniowy, substancja smarna,
proszek ceramiczny, dodatki
Kolor
szary
Zapach
charakterystyczny
odporność na temperaturę
od -40 ºC do +1200 ºC
odporność na wodę
bardzo wysoka
odporność na korozję
bardzo wysoka
odporność na sole
bardzo wysoka
Gęstość
0,675 g/ml
• Stanowi wysoką ochronę
przed korozją
• odporny na temperatury od
-40 ºc do +1200 ºc
• odporny na kontakt ze
słoną wodą
• Zapobiega zakleszczeniu
się części
• Posiada dobrą stabilność na
powierzchniach
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
ANTi SEizE CERAmiC
400ml
NBQ218040
L44
Lubrication
4742628007516
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...120
Powered by FlippingBook