NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 32

32
SPRAy BiTUmiCzNy (SmOłA W SPRAyU)
TARSPRAy
luBriCatioN
Tarspray to smar montażowy zawierający smołę przeznaczony do montażu i zabezpiecza-
nia róznych przegubów w samochodach ciężarowych. Produkt jest wysoce odporny na wy-
płukiwanie przez wodę i na sól. doskonale przylega do powierzchni gwarantując ochrone
przed korozją.
iNformaCjE oGólNE
Smarowanie i ochrona przed korozją śrub nakretek i detali, w szczególności umieszczonych
w podwoziu.zabezpiecza również przewody paliwowe.
• Wstrząsnąć przed użyciem.
• Nanieść na uprzednio przygotowaną powierzchnię za pomoca “Break cleaner” z odl 20-25 cm.
• Po użyciu odwrócić pojemnik do góry nogami i pryskać przez ok 3s celem oczyszczenia dyszy.
Substancja bazowa
smoła drzewna, propan-butan
Kolor
ciemnobrązowy
Zapach
zapach smoły
Gęstość
0,8 g/ml
• chroni przed korozja
• wysoka odporność
na wodę i sól
• Doskonała przyczepność do
powierzchni
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
TARSPRAy
400ml
NBQ214040
L40
Lubrication
4742628000791
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...120
Powered by FlippingBook