NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 35

35
WHiTE GREASE
BiAły SmAR
luBriCatioN
White Grease to chroniąca przed wilgocią substancja smarna o wysokiej
przyczepności z kompleksem litowym. Produkt zawiera cząsteczki teflonu, co
wydłuża interwały pomiędzy kolejnymi smarowaniami, ogranicza tarcie i pod-
nosi wytrzymałość na obciążenia. Produkt jest bezpieczny dla gumy i tworzyw
sztucznych oraz chroni różne elementy przed korozją i nadmiernym zużyciem.
iNformaCjE oGólNE
White Grease służy do smarowania zawiasów, elementów ślizgowych, ograniczników, mechanizmów
podnoszących szyby, wtyczek elektrycznych przyczep, łańcuchów, linek, tulei i łożysk. Nadaje się rów-
nież do punktów smarnych powlekanych gumą lub plastikiem.
White Grease nadaje się dobrze do smarowania i ochrony wtyczek elektrycznych.
miejsca te charakteryzują się zwykle średnim lub dużym obciążeniem, dużymi wahaniami temperatur,
dostępem wilgoci lub nawet słonej wody oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
Produkt ten smaruje, chroni i zapobiega zakleszczeniu się oraz odprowadza ciepło z dala od punktu
smarnego. UwAGA! Nie należy używać w bardzo drobnych mechanizmach lub w miejscach, gdzie waż-
na jest czystość wizualna. Produkt jest w kolorze żółto-białym.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy oczyścić po-
wierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać w pozycji pionowej lub odwróconej.
• Pozostawić do odparowania rozpuszczalnika znajdującego się w preparacie, a następnie zamontować części.
Baza
smar kompleksowy litowy, cząsteczki PTFE
Kolor
żółto-biały
Zapach
charakterystyczny
odporność na temperaturę
od -30 ºC do +160 ºC
odporność na wodę
bardzo wysoka
odporność na korozję
wysoka
wytrzymałość na obciążenia
wysoka
Gęstość
0,689 g/ml
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
WHiTE GREASE
400ml
NBQ219040
L38
Lubrication
4742628001057
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
• o wysokiej przyczepności
i wodochronny
• odporny na temperatury od
-30 ºc do +160 ºc
• Zmniejsza tarcie
• wysoka odporność na korozję
• Bezpieczny dla gumy i tworzyw
sztucznych
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...120
Powered by FlippingBook