NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 36

36
SmAR SiLiKONOWy
CLEAR SiLiCON
luBriCatioN
Clear Silicon to zawierająca silikon przeźroczysta substancja smarna
o wysokiej jakości. Produkt opiera się na oleju silikonowym odpornym
na wysokie obcążenia i temperatury z różnymi dodatkami.
Clear Silicon służy do smarowania, oczyszczania i ochrony gumy, two-
rzyw sztucznych, metali i drewna. Produkt znacznie zmniejsza współ-
czynnik tarcia między powierzchniami, zapobiega ich zakleszczeniu się
(oblodzeniu), hydrofobizuje, nadaje powierzchniom piękny połysk oraz
zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi (promieniowanie UV).
iNformaCjE oGólNE
Clear Silicon nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie prze-
źroczystej i cienkiej warstwy smarnej. W/w miejsca charakteryzują się najczęściej wysokim
ryzykiem zakleszczenia się, wilgotnością, dostępem wody, lotnością pyłów, średnim obcią-
żeniem oraz szerokim zakresem temperatur.
W razie właściwego stosowania produktu, powierzchnia warstwy smarnej pozostaje prawie
sucha oraz nie brudzi otaczających ją elementów.
uwaga!
Nie należy używać w warsztatach lakierniczych ani w pomieszczeniach pracy ze
wspólnym układem wentylacji.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +45 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste. W razie potrzeby należy
oczyścić powierzchnię za pomocą środka Brake Clean.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
Baza
olej silikonowy, wodorowęglany
Kolor
przeźroczysty
Zapach
charakterystyczny
odporność na wodę
bardzo wysoka
odporność na temperaturę
od -40 ºC do +150 ºC
Gęstość
0,70 g/ml
• Przeźroczysta substancja
smarna
• Zapobiega przywieraniu
powierzchni
• Konserwuje i odświeża
elementy gumowe i plastikowe
• Zapobiega oblodzeniu
uszczelek
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
CLEAR SiLiCON
400ml
NBQ204040
L10
Lubrication
4742628000111
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...120
Powered by FlippingBook