NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 38

38
luBriCatioN
dRiLL & CUT
OLEj dO CięCiA i WiERCENiA
drill & Cut to specjalny olej smarny służący do różnorodnych prac obróbki metalu: wiercenie,
cięcie, gwintowanie, frezowanie itd. dobre właściwości smarujące i chłodzące produktu wy-
dłużają żywotność ostrzy oraz zapobiegają zakleszczeniu się narzędzi. Produkt ten nadaje
się do obróbki metali zarówno twardych jak i miękkich.
iNformaCjE oGólNE
Obróbka metali o różnej twardości: wiercenie, cięcie, toczenie, frezowanie itd.
• zakres temperatur podczas transportu, składowania i stosowania wynosi od +5 C° do +40 ºC.
• Przed użyciem należy dobrze wstrzasnąć aerozol.
• Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnie są czyste.
• Rozpylić równomiernie na powierzchnię z odległości ok. 25 cm.
• Produkt można rozpylać wyłącznie w pozycji pionowej.
Baza
olej mineralny
Kolor
żółtawy
Zapach
charakterystyczny
wytrzymałość na obciążenia
4500N
4-Ball eP, weld Load
wytrzymałość na obciążenia
OK
astm d665
Gęstość
0,822 g/ml
• Dobre właściwości
przewodzenia ciepła
• wydłuża żywotność ostrzy
• obniża temperaturę cięcia
• Stabilny na powierzchniach
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
dRiLL & CUT
400ml
NBQ217040
L81
Lubrication
4742628000883
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...120
Powered by FlippingBook