NB QUALITY POLAND 2015/16 - page 37

37
luBriCatioN
PREPARAT dO KONSERWACji GUmy i TWORzyW SzTUCzNyCH
RUBBER CARE
Rubber Care to bezsilikonowy preparat do konserwacji gumy i two-
rzyw sztucznych. Preparat zapobiega zacieraniu i przymarzaniu
detali do powierzchni. Odpycha wilgoć, chroni przed korozją i zapo-
biega ewentualnemu skrzypieniu i piskom. doskonale nadaje się do
konserwacji i usuwania delikatnych zarysowań na powierzchniach
gumowych i z tw. szt.
iNformaCjE oGólNE
Rubber Care stosowany jest do smarowania i konserwacji uszczelek drzwi, elementów
kokpitu, do form wtryskowych oraz do konserwacji krzeseł na trybunach. Produkt ten znaj-
duje szerokie zastosowanie w lakierniach i w miejscach gdzie występuje znacznie większa
wilgoć i wahania temperatury.
• zakres temperatury przechowywania, transportu i użytkowania + 5 ºC do + 40 ºC.
• dobrze wstrząsnąć.
• Upewnij się, że przed użyciem, że powierzchnia jest czysta.
• jeśli to konieczne, oczyścić za pomocą multi Clean Foam.
• Nanosić równomiernie z odległości 25 cm.
• Po pewnym czasie usunąć nadmiar substancji szmatką lub papierem.
• Powtórz dwa ostatnie działania, jeśli to konieczne.
Baza
oleje mineralne, rozpuszczalniki
Kolor
przezroczysty
Zapach
charakterystyczny
odporność na wodę
dobra
odporność na temperaturę
-40 ºC up to +150 ºC
odporność na korozję
dobra
odporność na obciążenie
średnia
Gęstość
0,678g/ml
iNformaCjE tEChNiCzNE
zastosowaNia
stosowaNiE
Produkt i akCEsoria
• Dobre właściwości
antyadhezyjne
• nie zawiera silikonu
• wyjątkowo długotrwały efekt
• wodoodporny
Produkt
oPakowaNiE
kod
kod krótki
GruPa Produktowa
kod EaN
RUBBER CARE
500ml
NBQ208050
L12
Lubrication
4742628000647
Produkty PomoCNiCzE
BRAKE CLEAN
500ml
NBQ492050
C10
Cleaning
4742628000524
mULTi CLEAN FOAm
500ml
NBQ480050
C20
Cleaning
4742628000548
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...120
Powered by FlippingBook